Dažniausiai užduodami klausimai

Išskleisti atsakymus
Suskleisti atsakymus

Į kurią civilinės metrikacijos įstaigą reikia kreiptis, norint įtraukti į apskaitą bažnyčioje sudarytą santuoką - ar pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, ar pagal bažnyčios buvimo vietą?

Bažnyčios (konfesijos) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Kur registruojamas vaiko gimimas?

Gimimas registruojamas vaiko gimimo vietos arba jo tėvų ar vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Kas gali pateikti prašymą vaiko gimimui registruoti?

Apie vaiko gimimą žodžiu arba raštu pareiškia vaiko tėvai ar vienas iš jų, o jeigu tėvai serga ar dėl kitų priežasčių negali pareikšti, - giminaičiai, kaimynai, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje motina pagimdė vaiką, administracija arba vaiko teisių apsaugos institucija. Jeigu dėl vaiko gimimo įregistravimo kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą turi būti pareiškiama raštu. Pareiškime turi būti nurodomas vaiko vardas, pavardė, tautybė.

Kaip įregistruoti vaiko, kurio tėvai nėra įregistravę santuokos, gimimą?

Jei vaiko tėvai nėra susituokę, tai vyras, laikantis save tėvu, turi teisę kartu su vaiko motina paduoti civilinės metrikacijos įstaigai notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo. Pateikus notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, vaiko tėvu bus įrašomas vyras, pripažįstantis save vaiko tėvu.

Kur registruojamas tėvystės pripažinimas?

Tėvystės pripažinimas registruojamas vaiko motinos gyvenamosios vietos, jei vaiko gimimas nebuvo įregistruotas, civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu tėvystė pripažįstama po to, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, tėvystės pripažinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą arba saugančioje vaiko gimimo įrašo originalą.

Per kiek laiko turi būti įregistruotas vaiko gimimas?

Vaiko gimimas turi būti įregistruotas per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Kokia pavardė suteikiama vaikui, jeigu tėvų pavardės skirtingos?

Jeigu tėvų pavardės skirtingos, vaikui suteikiama tėvo arba motinos pavardė tėvų susitarimu.

Ar galima suteikti vaikui du vardus?

Taip, vaikui gali būti suteikiami du vardai.

Per kiek laiko bus išnagrinėtas prašymas pakeisti vardą/pavardę?

Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Prireikus atkurti prarastą civilinės būklės akto įrašą arba gauti iš užsienio valstybių institucijų ar valstybės archyvo civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, pažymas, civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimu šis terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių.

Ar prašymą pakeisti vardą/pavardę gali pateikti tik asmeniškai asmuo, kuris nori keisti vardą/pavardę?

Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, per atstovą arba konsulinę įstaigą.

Ar gali keisti vardą, pavardę nepilnametis vaikas?

Nepilnamečiui vaikui keisti vardą galima. Pavardė nepilnamečiui vaikui gali būti keičiama į vieno iš tėvų pavardę.

Kokia yra vardo/pavardės keitimo procedūra?

Pareiškėjas pateikia prašymą, užvedama byla, civilinės metrikacijos įstaiga surenka civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kuriuose bus keičiamas vardas ar pavardė. Surinkus reikiamą informaciją, civilinės metrikacijos įstaiga surašo išvadą, siūlydama pakeisti vardą, pavardę arba jų nekeisti. Ši išvada kartu su byla siunčiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kuri tvirtina išvadą byloje.

Ar gali moteris turėti vyriškos formos pavardę?

Moterų pavardės keičiamos (suteikiamos) vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. Nr. N-2(87) nutarimu ,,Dėl moterų pavardžių darymo", kuriame nenumatyta, kad moteris gali turėti vyriškos formos pavardę.

Į kurią civilinės metrikacijos įstaigą reikia kreiptis dėl ištuokos liudijimo gavimo po santuokos nutraukimo – ar pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, ar pagal teismo, priėmusio sprendimą dėl santuokos nutraukimo, buvimo vietą?

Santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Ištuokos liudijimą galima gauti gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Kur kreiptis praradus gimimo, santuokos, ištuokos ar mirties liudijimą?

Asmenys, norintys gauti pakartotinius liudijimus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas, gali kreiptis į jų pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą.

Esu išsituokęs (-usi). Ar galiu gauti pakartotinį santuokos liudijimą?

Santuokos pabaigos arba jos pripažinimo negaliojančia atveju pakartotinis santuokos liudijimas neišduodamas. Buvusio sutuoktinio prašymu jam gali būti išduotas atitinkamas pažymėjimas.

Kur registruojama mirusio asmens mirtis?

Mirtis registruojama mirusiojo gyvenamosios vietos ar mirimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje arba seniūnijoje (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), remiantis medicininiu mirties liudijimu.