Elektroninės paslaugos

Visus prašymus civilinės metrikacijos klausimais pateikite internetu!
Prisijunkite prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS.
Užpildykite ir pateikite prašymą.
Sulaukite atsakymo.
Atvykite į civilinės metrikacijos įstaigą pasiimti dokumentą (su savimi turėkite visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus).
Jūs galite pateikti prašymus šioms paslaugoms gauti:
Įregistruoti vaiko gimimą,
Įtraukti į apskaitą vaiko gimusio užsienio valstybėje gimimą,
Išduoti gimimo įrašą liudijantį išrašą po įvaikinimo įregistravimo,
Išduoti gimimo įrašą liudijantį išrašą po tėvystės (motinystės) nustatymo įregistravimo,
Išduoti gimimo įrašą liudijantį išrašą po tėvystės (motinystės) nuginčijimo įregistravimo,
Įregistruoti tėvystės pripažinimą,
Patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo pateikimui,
Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką,
Įtraukti į apskaitą santuoką sudarytą bažnyčios nustatyta tvarka,
Išduoti santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą,
Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką,
Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį,
Anuliuoti civilinės būklės akto įrašą,
Atkurti civilinės būklės akto įrašą,
Pakeisti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą,
Pakeisti vardą, pavardę,
Išduoti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą, pažymą,
Išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.