Naujienos

Asmenvardžių rašyba dokumentuose turi atitikti Lietuvos ir žmogaus teisių interesus


Teisingumo ministras siūlo spręsti Lietuvos piliečiams iškylančius nepatogumus, susijusius su vardų ir pavardžių rašybos bei registravimo problemomis.
Šiandien vis dar iškyla daugybė probleminių situacijų, kuomet dėl galiojančios vardo ar pavardės įregistravimo ar keitimo tvarkos Lietuvos piliečiai susiduria su įvairiais keblumais. Dažniausiai tai yra emigravę lietuviai arba tie, kurie sudarė santuokas su kitų šalių piliečiais, jų vaikai.
Pavyzdžiui, šiandien norint suteikti užsienyje gimusiam vaikui lietuvio pilietybę, jo užsienietiška pavardė perrašoma pagal lietuvių kalbos taisykles ir tokiu būdu kartais iškraipoma bei tampa skirtinga nuo tėvų. Taip pat įvairių nesusipratimų būna keletą kartų keičiant pavardes. Tarkim, kartą iš slaviškos į lietuvišką transkribuota pavardė, norint vėl ją pakeisti į slavišką tampa ne pirmuoju, o trečiu keistu variantu. Susiduriama ir su nesklandumais sprendžiant klausimus dėl vaikų pavardės, jei tėvų pavardės skiriasi, taip pat norint pakeisti vaiko vardą ir pan.
„Lietuvos piliečiai šiandien su įvardintomis ir kitomis problemomis susiduria gana masiškai ir tai nekuria gerovės. Tarkim, moteris išteka už užsieniečio, dano ar anglo, ir jai tenka rinktis ką mylėti labiau - Lietuvą ar vyrą. Tokios situacijos didina piliečių atskirtį, mažina pagarbą valstybei. Tokių problemų neturėtų būti, tad bendromis pastangomis būtina siekti pokyčių, kurie padėtų jų išvengti ir palengvinti žmonėms dalią randant tinkamą balansą", - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.
Apie šias problemas šiandien buvo diskutuota Teisingumo ministerijos surengtoje apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo akademinės bendruomenės, lietuvių kalbos specialistų, vaiko teisių apsaugos, Seimo, ministerijų ir kitų institucijų atstovai.
Aptarus įvairius probleminius aspektus, kitą savaitę Teisingumo ministerija pateiks siūlymus kaip spręsti kylančius nepatogumus. Kai kurie jų bus sprendžiami ministro priimamais teisės aktais, o kitoms didesnėms teisinio reguliavimo problemoms spręsti gali tekti kelti įstatyminio reguliavimo keitimo klausimą.
Teisingumo ministerija, spręsdama asmenvardžių rašybos problemas, kurios kelia nepatogumų žmonėms, jau yra įtvirtinusi galimybę asmenims susitrumpinti pavardę, jei ji tradicinėje vartosenoje turi trumpesnį variantą, taip pat nustačiusi paprastesnę nepilnamečio vaiko pavardės keitimo tvarką.
Visuomenės informavimo skyrius
Tel. 8 (615) 49908, 8 (5) 2662870