Naujienos

Numatyta galimybė asmenims paprasčiau susitrumpinti pavardę


Asmenys gali susigrąžinti jų protėvių turėtą trumpesnę pavardę. Asmenys, kurių pavardės istorijos vingiuose buvo iškraipytos ir neturintys dokumentinių įrodymų, nes archyviniai dokumentai neišlikę, galės paprasčiau susitrumpinti jas iki tradicinėje vartosenoje naudojamo nepriesaginio varianto, pvz., Stakevičius galės tapti Stakiu.

Norintis pakeisti pavardę asmuo turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą pateikdamas prašymą ir kitus reikalingus dokumentus. Leidimą keisti pavardę suteikia Teisingumo ministerija. Jeigu kyla neaiškumų dėl asmenvardžių darybos, Teisingumo ministerijos specialistai ar civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai konsultuojasi su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Pavardės, vardo ar tautybės keitimas šiuo metu kainuoja 42 litus.