Naujienos

Populiarėja civilinės metrikacijos įstaigų elektroninės paslaugos


Jau beveik mėnuo interneto adresu http://mepis.vrm.lt veikia nauja Metrikacijos paslaugų informacinė sistema MEPIS ir interneto svetainė „Civilinė metrikacija". Svetainėje patalpinta visa informacija apie civilinės metrikacijos įstaigų veiklą, ją reglamentuojančius teisės aktus, aprašytos visos teikiamos paslaugos, kontaktai ir kita naudinga informacija.
Prisijungę prie MEPIS per Elektroninės valdžios vartus, gyventojai gali užsisakyti 19 paslaugų, kurias teikia civilinės metrikacijos įstaigos: pateikti prašymus įregistruoti vaiko gimimą, mirtį, įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą, užsienio valstybėje ar bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, užsienyje mirusio asmens mirtį, anuliuoti ar atkurti civilinės būklės įrašą bei išduoti civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimus, įrašų išrašus ir pažymas.
MEPIS suteikia galimybę gyventojams stebėti paslaugos atlikimo procesą ir apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu.
Deja, elektroniniu būdu negalima pateikti prašymo santuokai, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu prašymą santuokai registruoti galima paduoti tik abiem norintiems susituokti asmeniškai atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą. Tačiau suteikta galimybė elektroniniu būdu užpildyti prašymą patikrinti duomenis, reikalingus pateikti prašymą įregistruoti santuoką. Jei prašymas pateiktas internetu, abiem norintiems susituokti, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą, prašymo pildyti nereikia - pasirašomas internetu pateiktas patikrintas prašymas ir suderinamas santuokos laikas.
Pasiimti išrašyto civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo gyventojai turi atvykti į civilinės metrikacijos įstaigą, nes liudijimai yra griežtos atskaitomybės dokumentai, todėl turi būti įteikti asmeniškai ir pasirašytinai. Atvykus taip pat reikia turėti prie prašymo pridėtų dokumentų originalus. Ateityje, išplėtojus elektroninio parašo infrastruktūrą, klientas galės gauti elektroninį dokumentą.
Jau pirmasis MEPIS darbo mėnuo parodė, kad civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų užsakymas elektroniniu būdu gyventojams yra labai aktualus, nes per pirmąsias tris darbo savaites buvo pateikta 20 prašymų. Pirmieji prašymų elektroniniu būdu sulaukė Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Kauno miestų ir Jurbarko rajono civilinės metrikacijos skyriai. Populiariausi prašymai - išduoti pakartotinį civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimą, išduoti pažymą apie šeiminę padėtį sudaryti santuoką užsienio valstybėje, išduoti ištuokos liudijimą po santuokos nutraukimo įregistravimo, įregistruoti vaiko gimimą.
Šią viešojo sektoriaus elektroninę paslaugą sukūrė Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindama projektą „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos", kuriam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos" finansinę paramą suteikė Europos regioninės plėtros fondas.
Projekto įgyvendinimas truko 30 mėnesių (2009 m. birželio mėn. - 2011 m. lapkričio mėn.), o bendra projekto vertė - beveik 4 mln. litų.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti Gyventojų registro tarnybos interneto svetainėje www.gyvreg.lt.