Paslaugos


Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

Paslaugos aprašymasŠi paslauga apima gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, gimimo įrašo išrašo išdavimą.
Pateikiami dokumentai

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Gimimo liudijimas arba gimimo įrašo išrašas;
 3. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.
Dokumentai iš bankųMokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava. Šių dokumentų pateikti nereikia, jei prašymas buvo pateiktas internetu ir sumokėta per Elektroninius valdžios vartus.
Paslaugos suteikimo trukmė1 d. d.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Reglamentuojantys teisės aktai
 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
 4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo"
 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
 6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)
 7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)
 8. 10. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484)
Prašymo forma
KainaNemokama
GavėjasValstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas188659752
Sąskaitos numerisLT247300010112394300